Sự chú ý trên tất cả các đồng bạc xanh kéo USDJPY vào Thứ Sáu  đến vùng 108.30, trùng với đường SMA chính 200 ngày. USDJPY đã giảm tron...

Giao dịch Ngoại hối (Forex) được xem như một công việc mơ ước đối với nhiều người trên internet. Trên thực tế, nó là một trong những n...